Η Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι πρωτίστως χημικός. Ασχολείται τα τελευταία 20 χρόνια με θέματα που αφορούν τα τρόφιμα, την τεχνολογία τους, την ασφάλεια τους και την εξέλιξη τους. Εκτός όμως από χημικός, είναι και επαγγελματίας μαγείρισσα. Επηρεασμένη από το τελευταίο γαστρονομικό κύμα αποφάσισε να ασχοληθεί με τα τρόφιμα και σε επίπεδο οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και σίτισης.

Επαγγελματικά διδάσκει σε μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές σχολές της χώρας, συνεργάζεται σαν σύμβουλος με μικρές επιχειρήσεις τροφίμων, σε θέματα ασφάλειας αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και αρθρογραφεί στον προσωπικό της ιστότοπο www.itchyspoon.wordpress.com .

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αλχημίστρια της κουζίνας ή αλλιώς, μια επιστήμονας της γαστρονομίας.