Με ξενοδοχειακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Αντώνης Παρούσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διεθνή Ξενοδοχειακή Διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διατελέσει Food & Beverage Manager σε διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην ανώτατη τουριστική εκπαίδευση ως καθηγητής κοστολόγησης και F&B Service Management, αλλά παράλληλα και στο επιχειρείν ως ιδρυτής της online πλατφόρμας κοστολόγησης τροφίμων και ποτών CostoMenu και της ιστοσελίδας σεμιναρίων για την εστίαση F&BMasterClasses. Η συνεισφορά του στον κόσμο της εστίασης προκύπτει επίσης και μέσω της ιδιότητάς του ως σύμβουλος επισιτισμού και εκπαίδευσης προσωπικού.