Όταν πρόκειται να αγοράσουμε ψάρια, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταλάβουμε αν είναι φρέσκα:

  • Στο φρέσκο ψάρι, τα βράγχια έχουν έντονο κόκκινο χρώμα ενώ στην αντίθετη περίπτωση το χρώμα τους είναι καφέ.

  • Μια άλλη ένδειξη είναι τα μάτια. Όταν τα ψάρια τοποθετούνται στον πάγο, το μάτι που ακουμπάει την παγωμένη επιφάνεια είναι πιθανό να θολώσει. Είναι σημαντικό τουλάχιστον το ένα από τα δύο μάτια να είναι διαυγές. Όταν και τα δύο είναι θολά, τότε ξέρουμε ότι το ψάρι δεν είναι φρέσκο.

  • Σημαντικό ρόλο παίζει και η νεκρική ακαμψία. Όταν το ψάρι δεν είναι εύκαμπτο και δεν λυγίζει, σημαίνει πως δεν είναι φρέσκο.