ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το κόκκινο πιπέρι προέρχεται από ώριμους κόκκους πιπεριού, οι οποίοι υφίστανται χημική επεξεργασία, προκειμένου να κρατήσουν το κόκκινο χρώμα τους. Στο εμπόριο μπορούμε να βρούμε κόκκινο ολόκληρο πιπέρι σε κόκκους καθώς και κόκκινο πιπέρι σε σκόνη, δηλαδή έτοιμο, αλεσμένο.

Το κόκκινο πιπέρι πωλείται επίσης διατηρημένο σε άλμη ή ξίδι.