Η ομοιομορφία είναι το κλειδί στο ανακάτεμα των υλικών μας.

Όταν θέλουμε να ανακατεύσουμε αποτελεσματικά δύο ή και παραπάνω υλικά, είτε αυτά είναι υγρά είτε στερεά, το κάνουμε πάντα σε ημισφαιρικό μπολ (χωρίς γωνίες δηλαδή) γιατί τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δεν φτάνουν πάντα με ευκολία σε όλα τα σημεία του δοχείου μας αν αυτό έχει γωνίες.