Ενώ το παραδοσιακό βαλσαμικό ξίδι παράγεται μόνο από βρασμένο μούστο, ο οποίος ωριμάζει για 12 χρόνια τουλάχιστον, το απλό βαλσαμικό ξίδι φτιάχνεται με υλικά όπως: μούστο, ξίδι, γλυκαντικές και χρωστικές ουσίες. Αντί να ωριμάσει με φυσικό τρόπο, είναι έτοιμο μέσα σε λίγους μήνες με τεχνητή ωρίμανση. Το προϊόν που παράγεται είναι κατώτερο ποιοτικά σε σχέση με το παραδοσιακό. Ωστόσο, αυτό παραβλέπεται από τους περισσότερους καταναλωτές, οι οποίοι εστιάζουν στην πολύ χαμηλότερη τιμή του, που το κάνει προσιτό σε όλους, σε αντίθεση με την απαγορευτική τιμή του παραδοσιακού. Στην Ιταλία κυκλοφορεί ως βαλσαμικό ξίδι της Μόντενα (aceto Balsamico di Modena) και φτιάχνεται στη συγκεκριμένη περιοχή της βόρειας Ιταλίας. Επίσης, βαλσαμικό ξίδι φτιάχνεται και σε άλλες χώρες, όπως στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Το βαλσαμικό ξίδι Καλαμάτας θεωρείται ένα πολύ καλό ξίδι στο είδος του.