ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται γενικά για υγρά όπως ζωμοί, κρασί, μπίρα ή λιπαρές ουσίες, προκειμένου να περιγράψει τη διαδικασία καθαρισμού τους από ξένες (στερεές κυρίως) ουσίες που περιέχουν. Η διαδικασία αυτή διαφέρει, ανάλογα με το είδος του υλικού που θέλουμε να καθαρίσουμε. Άλλη διαδικασία ακολουθούμε για να απομακρύνουμε έναν φελλό που έσπασε μέσα σε ένα μπουκάλι κρασί, άλλη για να απομακρύνουμε το κατακάθι από μια μπίρα ή ένα ξίδι και άλλη για να καθαρίσουμε έναν ζωμό από τα υπολείμματα που βρίσκονται μέσα του.

Ο όρος λαμπικαρισμένο βούτυρο ή βούτυρο κλαριφιέ χρησιμοποιείται για να δηλώσει πως το βούτυρο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να απομακρυνθούν από μέσα του όλα τα ξένα στοιχεία που περιέχει και να μείνει καθαρό.

Το βούτυρο αυτό έχει ωραία γεύση, μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και θεωρείται το καλύτερο για κάθε μαγειρική χρήση.